PFAS – farligt ämne

Farligt ämne - PFAS

Bakplåtspapper och pizzakartonger är bara några av produkterna som kan skada vår miljö och i längden också vår hälsa. De innehåller ofta fett och vattenavstötande högflourerade kemikalier som går under samlingsnamnet PFAS som inte kan brytas ner av naturen. Istället hamnar kemikalierna i mark och vatten och påverkar både människa och djur som får i sig ämnena.

Det finns många högflourerade kemikalier, en är förbuden, men många används fortfarande för sina fett- och vattenavvisande egenskaper utan att man vet vilka de långsiktiga konsekvenserna blir av användningen.

Människor och djur kan inte heller bryta ner många av dessa kemikalierna och de blir därför kvar i kroppen under lång tid och fylls på i takt med att vi utsätts för ämnena. Till slut kan vi bli förgiftade. När det gäller PFAS har djurförsök visat påverkan på immun- och hormonsystemet och reproduktionen.

PFAS hotar i dag kvaliteten på vårt dricksvatten och man ska undvika fisk från vissa sjöar. Efter en undersökning bland landets vattenverk upptäckte man att det på flera håll finns höga halter av de högflourerade kemikalierna i vattnet, på vissa ställen så höga att man fick stänga vattenverk och installera speciella kolrengöringsfilter. I Kallinge i Ronneby kommun var man drabbade av problemet och de har bildat en förening för att få skadestånd från staten för att deras dricksvatten förstörts av PFAS och för att de fått i sig de skadliga ämnena.

I framtiden kommer vi kunna ta del av en långtidsstudie från Lunds Universitet som via blodprovsanalyser följer hur kemikalienivån förändras hos utvalda Kallinge-bor.

En gemensam nämnare som många av reningsverken med höga halter av PFAS hade var att de låg nära flygfält eller andra typer av brandövningsplatser. Man tror att det är brandskum som läckt ut i naturen och orsakat de höga halterna av kemikalier i dricksvattnet.

Som du ser är det inte bara maten man måste se upp med utan hela livsmedelskedjan inklusive förpackningarna. För att vara säker på att man inte bidrar till att köpa produkter som innehåller PFAS så ska man välja miljömärkta varor.

Problemet med PFAS visar också tydligt att det vi i dag använder utan att reflektera över kan visa sig vara miljö- och hälsofarligt om några år och då är det kanske försent att göra något åt det.