Kravmärkning och ekologisk fisk

Läs om krav och ekologisk fisk

Kravmärket är nog känt av de flesta, men vad står det för? Det finns egentligen inget statiskt svar på den frågan eftersom reglerna för att få krav-märka produkter uppdateras med jämna mellanrum. Men i grund och botten handlar krav om att endast produkter som är skonsamma mot miljön i hela livsmedelskedjan ska kravmärkas. I livsmedelskedjan ingår till exempel djurhållning, odling och förpackningar.

En intressant sak som vi som konsumenter inte tänker på är kanske det här med karenstid och omställningstid för producenterna. Det är inte bara att börja odla krav-märkt från en dag till en annan. Enligt kravs regelverk måste det gå en viss tid från det att man slutat med den ordinarie odlingen och gått över till krav för att man ska få kalla en produkt kravmärkt. Detta kallas för karenstid eller omställningstid i branschen. Detta gör att livsmedelsproducenterna inte bara kan växla mellan normal odling och ekologisk odling som de tycker och känner.

En annan sak jag inte kände till angående krav-märkning. Det är att det finns regler för hur nära odlingen får ligga vältrafikerade vägar eller andra konventionella odlingsmarker. Det där med att ha ett visst avstånd mellan odling och trafik känner jag är en utmärkt idé. Vet inte hur många gånger jag susat förbi de öppna fälten och känt ett obehag inför tanken på att äta något som odlats så nära vägen. Själv skulle jag ju inte plocka smultron vid vägkanten, skölja av dem och stoppa i munnen. Lika lite vill jag köpa produkter som odlats vid vägkanten.

Det finns också kravmärkta fiskprodukter. Ett vanligt problem med fiskodling är att det leder till övergödning, men för att få kravmärka sin fisk så är reglerna så att odlingen inte får bidra till övergödningen. När det gäller vildfångad kravmärkt fisk är reglerna så att båten måste hålla sig inom vissa miljönormer och fisket får inte bedrivas på hotade fiskbestånd.

Både Naturskyddsföreningen och WWF förordar att man ska köpa kravmärkt eller miljömärkt fisk om man vill vara snäll mot miljö och djurliv. WWF skriver också om två andra eko-märkningar av fisk som man kan titta efter om man vill äta miljövänligt. Dessa är MSC och ASC. Om du inte har tillgång till eko-certifierad fisk så kan du kolla in WWFs fiskeguide där de listar vilka fiskarter som är okej att äta. Observera att det inte bara är fiskarten som avgör om det är ett bra miljöval eller ej, ursprunget är viktigt att kontrollera också precis som fiskemetod. Exempelvis är bläckfisk som är fångad med hjälp av garn eller trål med på den röda listan medan tioarmad bläckfisk som fångats med lina i Sv Atlanten okej.

Är du en stor fiskkonsument är det en bra idé att ha med sig den gröna listan när man handlar så att man vet vilka fiskar man ska titta efter eller fråga om i fiskdisken.

Förutom WWFs lista på fiskguiden så finns en lista med rödlistade fiskarter som är på väg att utrotas. Fiskarter på denna lista bör du definitivt undvika om du vill verka för en fortsatt mångfald av fiskarter i jordens hav och sjöar.